Spotlight 04 // Jack Fallows

מפגש אישי עם האנשים שמגניבים אותי, ועוזרים לאחרים להפעיל את המוח. והפעם Jack Fallows – היזם של Cryptogram Puzzle Post המשלב אומנות גראפית, סיפור וחידות מאתגרות.