The Enigma Emporium – תעלומה בלשית במעטפה

מעטפה קטנה, 5 גלויות מפושע, מלאות בחידות, צפנים ומסרים נסתרים המחכים לפיענוח שלכם. אה, וזה גם זול לאללה.